Studio Spectrum | 06 81 62 98 05

bijlessen | uw boek uitgeven | levensverhaal op video

ONDERWIJS EN BIJSCHOLING

Huiswerkbegeleiding & bijlessen

Heeft uw kind een probleem met de vakken rekenen, taal, spelling of lezen?

Heeft het moeite met het maken van huiswerk of het plannen van het huiswerk?

Vindt uw kind het maken van een CITO-toets moeilijk en/of spannend?  

U kunt uw kind aanmelden voor bijles, huiswerkbegeleiding en CITO-training.

Voor kinderen van groep 4 t/m 8 en brugklassers. 

 Met huiswerkbegeleiding of bijles gaan zowel de cijfers als het leerplezier
é
n het zelfvertrouwen van uw kind omhoog! 

Wat kunt u verwachten?

  • individuele bijles en begeleiding door deskundige leerkracht met 38 jaar onderwijservaring
  • bijles in de vakken rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen 
  • huiswerkbegeleiding in alle vakken, voor leerlingen van groep 7 en 8 en brugklassers
  • werken met de schoolboeken van de leerling, dus met dezelfde leerstof
  • regelmatig overleg met ouders over de voortgang
  • indien nodig overleg met leerkracht van school
  • elke les duurt 60 minuten; een andere lesduur is mogelijk na overleg
  • de kosten bedragen € 20,- per lesuur, inclusief lesmateriaal
  • grote praktijkruimte aan huis, met  aparte ingang en ruime wachtruimte voor ouders/begeleiders